Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tehsasly ýetginjege aýyp bildirildi


Ilkinji gary surata düşürýän yrakly bosguny atyp öldüren tehsasly ýetginjege aýyp bildirildi.

Ol öz pidasyny söýgülisiniň kwartirasyny oka tutýandyr öýdüp tüpeňländigini aýtdy.

Nykerion Nealon Ahmet Al-Jumaýlini 5-nji martda atyp öldürmegi barada aýyp bildirilmän saklanýardy.

17 ýaşyndaky Jumaýli Yrakdaky zorluk-sütemden gutulmak üçin fewral aýynda Dallasa, Tehsasa göçüp gelipdi. 17 ýaşyndaky Nealon 13-nji martda tussag astyna alyndy.

XS
SM
MD
LG