Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurtlarda işleýänleriň saglygy


Türk keselhanasyň bir palatasy

Anyk statistiki maglumat bolmasa-da, ýurtdaky işsizlik zerarly, müňlerçe türkmenistanlynyň daşary ýurtlarda işleýändigi aýdylýar. Olaryň aglabasynyň bikanun, wizasyz ýagdaýda ýaşaýandygy hakynda hem marlumatlar bar.

Eýsem Türkmenistanyň daşary ýurtlarda işleýän raýatlary saglyk babatda nähili ýagdaýlary başdan geçirýärkä?

Wizasyz, rugsatsyz, ýagny gaçgak ýagdaýda işleýänler saglyk hyzmatlaryndan nähili peýdalanyp bilýärkä?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda daşary ýurtlarda işleýän türkmenleriň saglyk ýagdaýy barada söz açýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG