Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Badahşanda 18 «talyban» öldürildi


Polisiýa owgan howpsuzlyk güýçleriniň demirgazyk-gündogardaky Badahşan welaýatynda «talyban» jeňçileriniň 18-sini öldürendigini aýdýar.

Etrap polisiýasynyň başlygy Gul Muhammad Baýdar 10-njy aprel agşamy «gyzgyn söweşiň dowam edýändigini» aýtdy.

Baýdar bu söweşiň şol gün irden «Talybanyň» Dar-Kistak obasyndaky howpsuzlyk berkitmesine hüjüm etmegi bilen başlandygyny aýtdy.

Şeýle-de ol howpsuzlyk güýçlerine uçarlar arkaly kömek berlendigini, emma iki esgeriň wepat bolup, ýedi esgeriň ýaradar bolandygyny gürrüň berdi.

Owganystanyň başga ýerlerinde bolan hüjümlerde bolsa azyndan 15 adam öldürildi.

XS
SM
MD
LG