Sepleriň elýeterliligi

Kaýsari: Farýap howp astynda


Owganystanyň Farýap welaýaty

Owganystanyň parlamentiniň Türkmenistan bilen serhetdeş Farýap welaýatyndan deputaty Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolup, regionyň aglaba böleginiň söweşijileriň gözegçiliginde ýa-da olaryň täsiriniň astynda galýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, eger ýagdaýa zerur üns berilmese, welaýatyň galan böleginiň-de häkimiýetleriň gözegçiliginiň astyndan çykmagy ähtimal.

Azatlyk Radiosy deputat Fathulla Kaýsari bilen söhbetdeşlik geçirdi.

XS
SM
MD
LG