Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanda tussaglar ewakuasiýa edildi


Gazagystanyň Karaganda şäherindäki aýallar türmesiniň tussaglary gazaply sil suwy sebäpli ewakuasiýa edildi.

Karagandanyň içeri işler resmileri Azatlyk radiosynyň Gazak gullugyna 16-njy aprelde Koksun şäherçesindäki türmäniň 943 tussagynyň sil zerarly başga türmelere geçirilendigini aýtdy.

Gazagystanyň premýer-ministriniň orunbasary Bahtyžan Şahintaýew 16-njy aprelde Habiden Mustafin obasyna baryp gördi, bu ýerde sil 700 çemesi bina zyýan ýetirdi.

Bu obanyň 4 müň çemesi ýaşaýjysy soňky günlerde başga ýere göçürildi.

Sil uly ýollary petikläp, Akmolada, gündogar Gazagystanda, Demirgazyk Gazagystanda, Pawlodar regionlarynda hem adamlary ewakuasiýa etmäge mejbur etdi.

Güýçli gelen sil zerarly 2 müň çemesi ýaşaýyş jaýyna zyýan ýetendigi aýdylýar, pidalar barada habar ýok.

XS
SM
MD
LG