Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň iki oppozisiýa partiýasy birleşýär


Orsýetiň iki sany oppozision partiýasy 2016-njy ýylda geçjek parlament saýlawlaryndan öň birleşmäge razy boldy.

Öldürilen oppozisioner Boris Nemtsowyň döreden RPR-Parnas partiýasy bilen korrupsiýa garşy blogçy Alekseý Nawalnynyň "Progres" partiýasy bilelikdäki güýje öwrüler.

Olar 17-nji aprelde çap eden beýanatlarynda jemgyýetçilik we raýat güýçlerini ýalançylyga, korrupsiýa, agressiýa, ykdysady we raýat azatlyklarynyň basylyp ýatyrylmagyna garşy, ýurtda demokratik döwlet gurmak üçin umumy platformalarda birleşmäge çagyrdylar.

XS
SM
MD
LG