Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Olland, Alyýew duşuşdy


Fransuz prezidenti Fransua Olland Bakuwda Azerbaýjandaky hukuk bozulmalar we ýurduň bölüniji Dagly-Garabag sebiti barada maslahatlaşmak üçin azeri kärdeşi Ylham Alyýew bilen duşuşdy.

"Biz bu barada hemişe gürrüň edýäris" diýip, Olland 25-nji aprelde bolan gepleşiklerden soň, Azerbaýjanyň adam hukuklary babatdaky ýaramaz ýagdaýyny nazarda tutup, žurnalistlere aýtdy. Ol biraz soň Pariže dolandy.

Hukuk toparlary Bakuwy, Alyýew 2013-nji ýylda üçünji möhlete prezident saýlanaly bäri, tankytçylary ýuwaşatmak üçin toslama jenaýat aýyplamalaryny ulanmakda aýyplaýarlar.

Dagly-Garabag barada aýdylanda bolsa, Olland bir gün öň Ýerewanda bu barada ermeni prezidenti Serž Sarkisýan, rus prezidenti Wladimir Putin bilen hem maslahat etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG