Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen liderine 7 at berildi


Türkmen bedewiniň baýramçylgygynda ýurduü prezidentine ýedi sany ahal-teke aty sowgat berildi.

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow Ahal-teke atçylyk toplumynda Bedew baýramçylygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Baýramçylyk çäreleriniň dowamynda, "atçylyk pudagyny ösdürmekdäki uly aladalary üçin", bäş welaýatdan we Aşgabat şäherinden, şeýle-de ýurduň harby hem kanun goraýyş edaralarynyň adyndan prezidente ýedi sany ahal-teke aty sowgat berildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG