Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nepalda ýene ýer sarsdy


Nepalyň paýtagty Katmanduda ýüze çykan ýersarsmanyň netijeleri. 25-nji aprel, 2015 ý.

Ýekşenbe güni Nepalda ýene-de güýçli ýertitreme boldy. Mundan bir gün öň, ýagny 25-nji aprelde 7,8 bal derejesinde ýüze çykan ýersarsmada 1 müň 900 adam heläk bolupdy, 4 müň 700-e golaýy hem ýaralanypdy.

ABŞ-nyň Geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä, 26-njy aprelde ýüze çykan ýertitremäniň güýji 6,7 bala deň bolup, onuň episentri paýtagt Katmandunyň demirgazygynda bolupdyr.

Ýer sarsyp başlanda ýaşaýjylar howsala düşüp, açyk meýdana çykjak bolup tagalla etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG