Sepleriň elýeterliligi

"Gunduzda köp oba 'Talybanyň' elinde"


Owganystanyň Gunduz welaýaty, 30-njy aprel, 2015

Owganystanyň demirgazygynda Gunduz welaýatynda Talyplaryň täsiriniň güýçlenmegine garşy söweşýän ýerli türkmenleriň ýaragly toparlarynyň ýolbaşçylary öz göreşinde ýeke galdylar, olaryň ýarag üpjünçiligi taýdan kynçylyk çekýändikleri, şol bir wagtda-da öz öýlerini terk eden ýerli raýatlaryň hem kömege mätäçdigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şamerdanguly Myrady Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammet Ýusup Aýubi bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG