Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Farhundany öldürenler sud edilýär


Mart aýynda Kabulda bir zenany üýşüp öldürmekde güman edilýän adamlara garşy sud seljerişligi başlandy.

Telewideniýede göni alnyp görkezilýän sud 2-nji maýda başlandy we onda güman edilýän 49 adamyň, şol sanda birnäçe polisiýa ofiseriniň garşysyna bildirilýän aýyplamalara seredilýär.

Olar 19-njy martda 27 ýaşly Farhundany urup öldürmekde güman edilýär.

Farhunda "Kurany" otlapdyr diýen galp aýyplama esasynda urlup öldürilenden soň, jesedi otlanyp, Kabul derýasyna zyňyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG