Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: Hüjümde alty adam öldi


Azatlyk Radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä, 11-nji maýda ýurduň Bajaur tire-taýpalar etrabyndaky ulagda uzakdan dolandyrylýan bombanyň partladylmagy netijesinde alty adam, şol sanda hökümete tarapdar tire-taýpa ýaşulysy heläk boldy.

Bajauryň Birleşen güýçlerinden maýor Rahmat Gul telefon arkaly Pakistan gullugyna beren maglumatynda gürrüňi gidýän bombaly hüjümde Malak Muhammad Gulyň ulagynyň we onuň bilen sapar edýän başga-da bäş adamyň nyşana alnandygyny aýtdy.

Henize çenli bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstünde almady. Emma “Talyban” hereketi bu territoriýadaky hökümete tarapdar tire-taýpa ýaşulysyny köplenç nyşana alýar.

Geçen hepde gürrüňi edilýän territoriýada Pakistanyň parlamentiniň öňki agzasy nyşana alyndy, emma ol hüjümden ýara alman halas boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG