Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa gozgalaňçylary gysýar


Siriýanyň goşuny we ýaran söweşijiler gozgalaňçylary günorta Sweýda welaýatynda öz eline geçiren howa bazasynyň bir böleginden gysyp çykardylar.

Siriýada adam hukuklary boýunça synçy guramasynyň aýtmagyna görä, gozgalaňçylar 10-njy iýunda basyp alan al-Thala howa bazasynda käbir böleklerinden çekilipdir.

Siriýanyň goşunynyň howadan uran güýçli zarbalary we Sweýda şäheriniň golaýynda ýerleşdiren goşunlary gozgalaňçylaryň öňüne böwet saldy.

XS
SM
MD
LG