Sepleriň elýeterliligi

Deputat: “Gunduz hökümet kontrolyndan çykýar”


“Gunduz hökümet kontrolyndan çykýar”.

Demirgazyk Owganystanyň gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygy habar berilýär. Gunduz welaýat geňeşiniň agzasy bu welaýatda daşary ýurtly söweşijileriň harby tälim alýandygyny aýtdy. Bu maglumaty owganystanyň Gury ýer güýçleri boýunça başlygy general Kadamşa Şehim hem tassyklady.

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy bu mesele bilen gyzyklanyp, Owganystanyň Milli mejlisiniň Gunduz welaýatyndan deputaty Nazari Türkmen bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG