Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tunis: Üç polisiýa wekili wepat boldy


Polisiýa wekili gözegçilikde, Tunis, 2015.
Polisiýa wekili gözegçilikde, Tunis, 2015.

Tunisiň merkezi regionynda barlag geçiş nokadynda yslamçy söweşijiler bilen çaknyşyklarda üç polisiýa wekili öldürildi.

TAP döwlet habar agentliginiň 15-nji iýunda habar bermegine görä, çaknyşykda bir yslamçy söweşiji öldürilipdir we ýene biri ele salnypdyr.

Tunisiň güýçleri mart aýynda Tunisiň Bardo muzeýinde ýaragly adamlar daşary ýurtly syýahatçylary atyp öldürenden soň jyhadçy toparlara garşy göreşini güýçlendirdiler.

XS
SM
MD
LG