Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň başbogy talaby


Başboguly aýal. Aşgabat

Özbegistanyň käbir regionlarynda aýal-gyzlaryň kellä geýýän ýa örtýän başbogulary meselesinde täze talaplar, ýagny çäklendirmeler girizlipdir.

Şonuň bilen bir wagtda, Özbegistanda erkekleriň başlaryna geýýän başgaplary meselesinde hem käbir täze talaplar girizilip başlanypdyr.

Türkmenistanda hem häkimiýetleriň aýal-gyzlardan döwlet edaralarynda bolan halatlarynda hökmany ýaglyk ýa gyňaç daňynmagy talap edýändikleri aýdylýar.

«Täze tolkun» ýaşlar gepleşigimiziň nobatdaky sany şu meselelere bagyşlandy we ony diňläp, bu meselede öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Aşgabadyň başbogy talaby
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (6)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG