Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Owganystan: Söweşijiler ýene bir etraby basyp aldy


Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy.

Demirgazyk Owganystanda söweşijileriň ýene bir etraby basyp alandygy habar berilýär. Owganystanyň Nurystan welaýatynyň Guantweýgel atly etraby 26-njy iýunda ir bilen söweşijileriň gözegçiligine geçipdir.

Resmiler hüjümçileriň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem bardygyny aýdýarlar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG