Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň daşary ýurtlardaky harby bazalary

Birleşen Ştatlaryň Germaniýadaky uly harby merkezlerinden başlap, Singapurdaky logistik desgalara çenli dünýäniň ondan gowrak ýurdunda harby bazalary hereket edýär. Degişlilikde Russiýanyň bolsa, dünýäniň dokuz ýurdunda harby bazasy bar. Olaryň sekiz sanysy öňki sowet respublikalarynda – Belarusda, Ukrainada, Moldowada, Gürjüstanda, Ermenistanda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda we Täjigistanda ýerleşýär. Şeýle-de rus harby bazalarynyň ýene biri Siriýada ýerleşip, ol harby-deňiz güýçleri desgasydyr.

Photo 1 Photo 2
By Li Luo & Jan Radl, RFE/RL
XS
SM
MD
LG