Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rus esgeri Ermenistanda derňeler


Bir ermeni maşgalasynyň ýedi agzasyny öldürmekde aýyplanan rus esgeriniň işi Ermenistandaky derňewçilere berildi.

Ermenistanyň prezidenti Serž Sarkisýan bu habary 26-njy iýunda, sapara gelen rus ministri Maksim Sokolow bilen geçiren gepleşiklerinden soň yglan etdi.

Sokolow Orsýetiň transport ministri we ermeni-rus hökümetara komisssiýasynyň başlygydyr.

Gýumridäki rus harby bazasynda gulluk edýän Waleriý Permýakow, aýdylmagyna görä, 12-nji ýanwar güni irden Awetisýanlar maşgalasynyň ýedi agzasyny öldüreninden soň, rus serhetçileri tarapyndan saklanyldy.

Orsýet, ýanwaryň ortalarynda bolan protestlere garamazdan, ony ermeni derňewçilerine bermekden ýüz öwrüpdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG