Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

FDB: 4-nji iýul hüjümleriniň öňi alyndy


Amerikan häkimiýetleri 4-nji iýul töwereklerinde planlaşdyrylan terror hüjümleriniň öňüniň alnandygyny aýdýarlar.

Garaşsyzlyk baýramyna bir aý galanda «Yslam döwleti» toparyndan ylham alan 10-dan gowrak adamyň tutulandygy aýdylýar.

Federal derňew býurosynyň direktory Jeýms Komiý 9-njy iýulda "Men özümiziň 4-nji iýul bilen baglylykda adam öldürmek tagallalarynyň öňüni alandygymyza ynanýaryn» diýdi.

Emma ol bu sözüne goşmaça delil getirmedi. Amerikan howpsuzlyk çeşmeleriniň aýtmagyna görä, tussag edilenleriň käbiri gizlinlikde «Yslam döwleti» bilen habarlaşýan eken.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG