Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

YD himiki ýarag ulanýar


«Yslam döwleti» topary iýunyň aýagynda Siriýada we Yrakda kürt kontrollugyndaky ýerlere hüjüm edende zäherli gaz ulandy diýip, kürt milisiýasy we gözegçilik topary 18-nji iýulda aýtdy.

Bu hüjümler Angliýada ýerleşýän iki gurama tarapyndan derňeldi we olar «Yslam döwletiniň Yrakdaky we Siriýadaky kürt güýçlerine hem asuda ilata garşy himiki ýaraglary ulanandygyny tassyk etdiler.

Olar himiki agentleriň 21-22-nji iýunda Yragyň peşmerge pozisiýalaryna garşy edilen hüjümlerde ulanylandygyny aýtdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG