Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin täze goşun döredýär


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin, Orsýetiň harby taýýarlygyny we tälimini gowulandyrmagyň çäginde, täze ätiýaçlyk güýçlerini döretmegi buýurdy.

Putiniň 17-nji iýulda çap edilen karary esasynda, hökümet bu güýçleri Goranmak ministrliginiň häzirki býujetiniň hasabyna maliýeleşdirmeli bolar.

Bu çäre Orsýet bilen Günbataryň gatnaşyklarynyň derejesiniň Sowuk uruş döwründen bäri, Ukrainadaky konflikt üstünde iň aşak gaçan wagtyna gabat geldi.

Täze ätiýaçlyk güýçleri ozaldan bar bolan harby güýçlerden tapawutlanar, sebäbi esgerlere yzygiderli tälim we aýlyk berler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG