Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Gawun baýramyny belleýär


«Aşgabat» parkynda Gawun baýramçylygyna bagyşlanan dabaraly konsert gurnaldy. Türkmen metbugaty tomusky teatrda gawun-garpyz bilen bezelen sahnada çykyş edýän bagşy-sazandalaryň suratyny çap etdi.

Şeýle-de metbugatda ýurduň döwlet kitaphanasynda aýdymçylaryň, žurnalistleriň, welaýatlardan gelen tejribeli daýhanlaryň gatnaşmagynda kitap sergisiniň açylandygy habar berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG