Sepleriň elýeterliligi

Birnäçe oba söweşijileriň gözegçiligine geçdi


Owgan ýaraglylary.

Demirgazyk Owganystanda, Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan ýerli geňeşligiň ýolbaşçysy Gunduz şäheriniň ençeme etrabynyň söweşijileriň eline geçendigini gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, şäheriň daşyndaky obalaryň we etraplaryň hem ençemesi söweşijileriň gözegçiliginde galýar.

Regiondaky soňky maglumatlar barada Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG