Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan ÝUNISEF bilen şertnama baglaşdy


Türkmenistan bilen BMG-niň Çagalar fondy (ÝUNISEF) ýurt üçin 2016-2020-nji ýyllarda 40 million dollarlyk waksina almak üçin şertnama gol çekdiler diýip, BMG-niň radiosy habar berýär.

Bu geçen bäş ýyldaky ylalaşyk bilen deňeşdirilende iki esse kän waksina alynjak diýildigidir.

Şeýlelikde, ÝUNISEF gelýän bäş ýylda Türkmenistana dürli keselçiliklerin öňüni almak üçin zerur bolan waksinalary almaga ýardam eder.

XS
SM
MD
LG