Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ok atyşykda ermeni esgeri öldi


Ermenistan azeri we ermeni serhedinde bolan soňky çaknyşyklarda Azerbaýjanyň harby güýçleriniň bir ermeni esgerini öldürendigini aýdýar.

Azerbaýjandaky etniki ermeni enklawy Daglyk-Garabag regiony sebäpli Ýerewan bilen Bakuwyň arasynda eýýäm ençeme ýyl bäri dartgynly gatnaşyklar dowam edýär.

Ermenistanyň Goranmak ministrliginiň metbugat wekili Artsrun Howhannisýanyň aýtmagyna görä, 3-nji sentýabrda ýurduň demirgazyk-gündogaryndaky serhedinden azeri güýçleriniň ot açmagy netijesinde 40 ýaşly ermeni harby gullukçysy Aik Tewonian heläk bolupdyr.

Şeýle-de, Howhannisýan Azerbaýjany ok atyşygy bes etmek baradaky ylalaşygy soňky birnäçe günüň dowamynda ençeme gezek bozanlykda aýyplady.

XS
SM
MD
LG