Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kerri Assad gitmeli diýýär


Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jon Kerri Siriýanyň prezidenti Başar al-Assad iş başyndan gitmeli, emma munuň wagty gepleşikler arkaly maslahatlaşylyp biler diýdi.

Kerri 19-njy sentýabrda, Londonda Britaniýanyň daşary işler sekretary Filip Hammond bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyp gepledi.

Ol Orsýeti we Eýrany öz täsirlerini ulanmaga hem-de Assady gepleşige yrmaga çagyrdy.

Ol dört ýyllyk graždan urşuny we Siriýanyň barha ýaramazlaşýan bosgun krizisini soňlamak üçin syýasy çözgüt tapmak tagallalaryny täzelemegiň zerurdygyny nygtady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG