Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moldowada awto ulagly protest geçirildi


Awtoulagly protest ýörişi, Kişinýow
Awtoulagly protest ýörişi, Kişinýow

Moldowada korrupsiýa garşy çykyş edýän protestçiler, paýtagt Kişinýowda adatdaky köpçülikleýin demonstrasiýany geçirmegiň ýerine ýurduň welaýatlarynda awtoulagly ýöriş geçirdiler.

20-nji sentýabrda birnäçe ýüz awtoulagyň gatnaşmagynda geçirilen bu ýörişiň guramaçylary öz protesti barada ýurduň şäherlerine we obalaryna habar bermek islediler.

Moldowada köpçülikleýin protestler 6-njy sentýabrda başlanypdy. Şonda müňlerçe adam Kişinýowyň köçelerine çykyp, Günbatara tarapdar koalisiýanyň korrupsiýa garşy göreşmek we hakyky reformalary geçirmek ugrundaky şowsuzlyklaryny ýazgardylar.

XS
SM
MD
LG