Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gani çaga zorlugyna garşy çäre görýär


Owganystanyň prezident diwany prezident Aşraf Ganiniň ýurtda çagalaryň jynsy zorluga uçramazlygy üçin «çynlakaý çäreleri» görýändigini aýdýar.

Aýdylmagyna görä, Gani 23-nji sentýabrda wideoşekilli konferensiýa geçirip, ýurduň «ähli howpsuzlyk häkimiýetlerine» çaga zorlamagyň Owganystanda iň elhenç jenaýatlaryň we hukuk bozulmalarynyň biri hasap edilýändigini aýdypdyr.

Şeýle-de Gani owgan goranmak we howpsuzlyk resmileriniň ählisine çagalary zorlamak bilen bagly hereketleriň ählisiniň öňüni almak boýunça berk görkezme beripdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG