Sepleriň elýeterliligi

Dünýä türkmenleri Gurbanlygy nähili belleýär?


Aşgabat, Gurbanlyk görnüşlerinden bir pursat.

Musulman dünýäsinde giüňden bellenilýän Gurbanlyk ýa-da Gurban baýramy türkmenleriň arasynda hem gadymlardan bäri bellenip gelýän esasy baýramçylyklaryň biridir.

Eýsem, dünýäniň dürli ýerine ýaýran türkmenleriň bu gadymy baýramçylyk adatlarynda nähili özboluşlyk bar we neneňsi özgerişlikler bolup geçýär?

Dünýän türkmenleri Gurban baýramyny nähili belleýär? Olaryň jemgyýetçilik durmuşynda Gurban baýramynyň nähili roly bar?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda dünýä türkmenleriniň Gurbanlyk adatlary, baýramçylyk edim-gylymlary we olaryň döwrüň şertlerine görä özgerişi hakda söz açýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG