Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran hajda ölenleri jaýlady


Eýranda geçen aý Saud Arabystanynda haj basa-baslygynda ölenleriň jaýlanyş dabaralary boldy.

Tähran uniwersitetinde 4-nji oktýabrda bolan jaýlanyş dabarasynda ýasa gelenler, Saud Arabystanynyň dolandyryjy maşgalasyny nazarda tutup, «Al-Sauda ölüm» diýip gygyrdylar.

3-4-nji oktýabrda Eýrana 210-dan gowrak zyýaratçynyň jesedi getirildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG