Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO-nyň harby türgenleşik çäreleri

2015-nji ýylyň birinji ýarymynda Russiýanyň harby güýçleri tarapyndan geçirilen giň göwrümli harby türgenleşik çärelerinden soň, NATO soňky on ýyldan gowrak wagtyň dowamyndaky iň uly harby türgenleşik çärelerini görkezýär. “Trident Juncture”, ýagny “Üç dişli hasa birleşigi” diýlip atlandyrylýan bu çäreler ýaranlygyň 28 sany agza ýurduny we dokuz sany hyzmatdaş döwletlerini bir ýere jemleýär. Guryýerde, deňizde we howada geçirilýän bu harby türgenleşikler Gündogar Ýewropada amala aşyrylýar.

XS
SM
MD
LG