Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýada "YD" bilen bagly rapper öldürildi


Öňki german aýdymçysy Denis Kaspert, salafitleriň arasynda, Bonn, 5-nji maý, 2012

“Yslam döwleti” toparyny wagyz eden wideolara gatnaşan germaniýaly rapper aýdymçysy ABŞ-nyň Siriýada amala aşyran howa hüjümlerinde öldürildi, diýip ABŞ-nyň resmileri 29-njy oktýabrda aýtdylar.

Berlinde doglan Denis Kaspert "Deso Dogg" ady bilen tanalan meşhur aýdymçylaryň biridi. Emma ol söweşjeň yslama baş goşup, 2012-nji ýylda “YD” toparyna goşulypdy. Resmiler onuň ýene iki adam bilen bilelikde 16-njy oktýabrda öldürilendigini habar berdiler.

“YD” toparyny wagyz edýän wideolaryň birinde Kaspert kesilen kelläni tutup, onuň jezalandyrylan adamyňky diýip surata düşüpdi.

ABŞ-nyň hökümeti fewral aýynda aýdymçyny terrorçy diýip yglan etdi we onuň nemes dilinde gepleýänleri “YD” toparynyň düzümine çekmek boýunça iş alyp barandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG