Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaý, Taýwan liderleri duşuşdy


Hytaýyň we Taýwanyň prezidentleri iki tarapyň liderleriniň arasynda altmyş ýylda geçirilen birinji sammitde elleşip görüşdi.

Hytaýyň prezidenti Si Jinpiň bilen Taýwanyň prezidenti Ma Ýiň-jou 7-nji noýabrda, Singupurda, ýapyk gapylaryň arkasynda bir sagatlyk gepleşik geçirdi.

Hytaýyň prezidenti Si duşuşygyň başynda Hytaý we Taýwan “bir maşgala boldy” diýdi we olaryň bir-birinden aýrylyp bilmejegini aýtdy.

Ma Taýwan bogazynyň üstünde parahatçylygy berkitmekden ugur alýandygyny aýdyp, gatnaşyklaryň ak ýüreklilige, akyl-paýhasa we sabyrlylyga esaslanmalydygyny sözüne goşdy.

Bu gepleşikleriň başlanandygy baradaky habar Taýwanda Hytaýa garşy çekişmeleriň möwjemegine itergi berdi.

XS
SM
MD
LG