Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bubka günäsiz türgenleri goramaga çagyrýar


Atletler federasiýasynyň halkara assosiasiýasynyň wise-prezidenti Sergeý Bubka.

Orsýetli atletleriň halkara ýaryşyna gatnaşdyrylmalyny ýa-da ýok diýen karary kesgitleýän toparyň esasy agzasy ukrainaly tanymal atletikaçy Sergeý Bubka özüniň günäsizleri goramak isleýändigini aýtdy.

Atletler federasiýasynyň halkara assosiasiýasynyň wise-prezidenti Bubka 12-nji noýabrda metbugata interwýu berip, onda ol assosiasiýanyň orsýetli türgenlere garşy ýöňkelýän doping aýyplamalaryna ýeke-ýekeden seretmelidigini we günälileriň jezalandyrylmalydygyny, şol bir wagtda günäsizleriň goralmalydygyny aýtdy.

“Muňa gatnaşan ähli adamlar, resmiler, dolandyryjylar ýa-da türgenleşdirijiler munuň tölegini tölemelidirler. Emma bu mesele bilen ilteşigi bolmadyk adaty türgenler hiç bir ýaryşy sypdyrmaly däldirler” diýip, taýak bilen ýokary bökýän türgen Bubka belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG