Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet, Hytaý ylalaşyga gol goýdular


Orsýet we Hytaý Moskwanyň Pekine “Su-35” kysymly 24 sany uruş uçaryny satmak baradaky ylalaşyga gol goýdular.

“Biz şertnama gol goýduk” diýip, 19-njy noýabrda Orsýetiň döwlet eýeçiligindäki “Rostek” holdinginiň baş müdiri Sergeý Çemezowyň sözlerinden sitata getirilýär.

Çemezow bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ylalaşygyň netijesinde Hytaý “Su-35” kysymly uruş uçaryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdy bolýar diýdi. “Su-35” kysymly uruş uçary Orsýetiň iň döwrebap harby uçarlarynyň biridir.

2014-nji ýylda Orsýet daşary ýurtlara ýarag eksport etmek boýunça dünýäde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan soň ikinji orunda ýerleşdirilipdi.

Geçen aý Orsýetiň döwlet eýeçiligindäki ýarag eksport edýän edarasy – “Rosoboroneksportyň” baş müdiri Anatoliý Isýakin soňky 15 ýylyň dowamynda edaranyň dünýäniň 116 ýurduna bahasy 115 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ýaraglary eksport edendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG