Sepleriň elýeterliligi

Gani Nazarbaýew bilen maslahatlaşdy


Owgan prezidenti Aşraf Gani Gazagystana ilkinji resmi saparynda gazak kärdeşi Nursoltan Nazarbaýew bilen ykdysady we howpsuzlyk gatnaşyklara barada maslahatlaşdy.

Gani 20-nji noýabrda Astanada özleriniň howpsuzlyk we «hiç bir araçägi bilmeýän bela-beter bolan» terrorizme garşy göreş barada gürleşendiklerini aýtdy.

Nazarbaýew Ganä Gazagystanyň «owgan halkynyň parahatçylykly durmuş ugrundaky arzuw-islegine goldaw bermegi» dowam etdirjegini aýtdy.

Gani özüniň «uruş prezidenti» bolmak islemeýändigini, emma prezident hökmündäki «esasy borjunyň» özleriniň «milli gutulyşyny goramakdan ybaratdygyny» aýtdy.

XS
SM
MD
LG