Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kawkazda 11 söweşiji öldürildi


Rus resmileri demirgazyk Kawkaz sebitinde geçirilen ýörite operasiýa mahalynda YD bilen ilteşikli 11 söweşijiniň öldürilendigini aýdýarlar.

"Deslapky maglumata görä, 11 garakçy öldürildi» diýip, Orsýetiň milli anti-terror komitetiniň 22-nji noýabrdaky beýanatynda aýdylýar.

«Olaryň hemmesi YD-a kasam eden ýaragly toparyň agzasy» diýip, beýanatda aýdylýar.

Anti-terror komitetiň aýtmagyna görä, ol söweşijiler Nalçigiň daş ýüzünde bir tokaýlyga gabalanlarynda soň, kanun goraýjy ofiserleri oka tutupdyrlar we granat zyňypdyrlar.

XS
SM
MD
LG