Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan resmisi aman galdy


Owganystanyň saýlaw komissiýasynyň resmisi Kabulda janyndan geçen bombaçynyň eden hüjüminden aman gutuldy.

28-nji noýabrda guralan hüjüm Garaşsyz Saýlaw komissiýasynyň Kabul welaýatynyň direktory Hawliýa Rodwaly nyşana aldy.

Sözçi Rodwalyň janpenalarynyň öldürilendigini, sürüjisiniň bolsa ýaralanandygyny aýtdy.

Hüjüm wagtynda birnäçe jaýa zyýan ýetdi we häzirlikçe onuň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG