Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO Çernogoriýany agza bolmaga çagyrdy


NATO-nyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy, Brussel, 2-nji dekabr, 2015

NATO-nyň daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bileleşige çagyrmak barada ylalaşdylar.

Çernogoriýanyň wise-premýeri Igor Luksiç NATO-nyň çakylygynyň “Günbatar Balkanlar üçin pozitiw signaldygyny” aýtdy.

Adriatik deňzi regionynyň 600 müň ilatly ýurdy Çernogoriýa 2017-nji ýylda NATO-nyň 29-njy ýurdy bolar.

2009-njy ýylda NATO-nyň düzümine Albaniýa we Horwatiýa giripdi.

NATO-nyň ýaýbaňlanmagyna garşy çykyş edýän Orsýet Çernogoriýanyň harby bileleşige goşulyşmagyna prowokasiýa hökmünde seretjekdigini aýtdy.

Orsýet Çernogoriýanyň NATO goşulan ýagdaýynda, bu ýurt bilen bilelikdäki proýektleri ýatyrjagyny duýdurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG