Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze türkmen kitaplaryndan haýsylaryny okadyňyz?


Kitaplar.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy şu ýylyň başyndan bäri kitap önümleriniň 336 görnüşini çap edipdir.

Täze neşirleriň arasynda häzirki döwrüň ýazyjylarynyň we şahyrlarynyň eserleriniň bardygy resmi maglumatlarda aýdylýar.

Siz şu ýyl Türkmenistanda çap edilen kitaplardan haýsylaryny okadyňyz?

Olaryň mazmuny barada pikiriňiz nähili?

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG