Sepleriň elýeterliligi

Täze türkmen kitaplaryndan haýsylaryny okadyňyz?


Kitaplar.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy şu ýylyň başyndan bäri kitap önümleriniň 336 görnüşini çap edipdir.

Täze neşirleriň arasynda häzirki döwrüň ýazyjylarynyň we şahyrlarynyň eserleriniň bardygy resmi maglumatlarda aýdylýar.

Siz şu ýyl Türkmenistanda çap edilen kitaplardan haýsylaryny okadyňyz?

Olaryň mazmuny barada pikiriňiz nähili?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG