Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rus sanksiýalary uzaýar


Ýewropa Bileleşiginiň ilçileri Orsýete garşy girizilen sanksiýalary ýene bir alty aý uzaltmak meselesinde bir pikire geldiler.

Bu sanksiýalar Orsýetiň Ukraianadaky roly sebäpli girizilipdi.

18-nji dekabrda gelnen ylalaşyk Orsýete garşy girizilen maliýe, ýangyç, harby pudaklar we aýratyn alnan şahslar bilen bagly sanksiýalaryň 2016-njy ýylyň 31-nji iýulyna çenli güýjünde galjakdygyny aňladýar.

XS
SM
MD
LG