Sepleriň elýeterliligi

Rus sanksiýalary uzaýar


Ýewropa Bileleşiginiň ilçileri Orsýete garşy girizilen sanksiýalary ýene bir alty aý uzaltmak meselesinde bir pikire geldiler.

Bu sanksiýalar Orsýetiň Ukraianadaky roly sebäpli girizilipdi.

18-nji dekabrda gelnen ylalaşyk Orsýete garşy girizilen maliýe, ýangyç, harby pudaklar we aýratyn alnan şahslar bilen bagly sanksiýalaryň 2016-njy ýylyň 31-nji iýulyna çenli güýjünde galjakdygyny aňladýar.

XS
SM
MD
LG