Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Parawaç uruş jenaýatlarynda aýyplandy


Bosniýa urşunda 100 müň töweregi adam öldi, 2 milliona golaýy hem öýsüz galdy.
Bosniýa urşunda 100 müň töweregi adam öldi, 2 milliona golaýy hem öýsüz galdy.

Bosniýa-Gerzegowina häkimiýetiniň ozalky serb agzasy 1992-1995-nji ýyllardaky Bosniýa urşy döwri adamçylyga garşy we uruş jenaýatlarynda aýyplandy.

Bosniýanyň sülçüleri Borislaw Parawaça we ýene-de üç sany bosniýaly serbe aýyplamalaryň bildirilendigini mälim etdiler. Olar 1992-1993-nji ýyllarda ýurduň demirgazygyndaky Dobož we Teslik regionlarynda horwatlara we bosniýalylara garşy “dowamly hüjümleri” amala aşyrmakda aýyplanýarlar. Şol döwür Parawaç Dobožyň häkimi bolupdy.

Bosniýa urşunda 100 müň töweregi adam öldi, 2 milliona golaýy hem öýsüz galdy.

XS
SM
MD
LG