Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Welaýat ulaglary we gadagançylyk


Aşgabada gelen welaýat belgili awtoulaglar saklanylýar.
Aşgabada gelen welaýat belgili awtoulaglar saklanylýar.

Aşgabada welaýat belgili awtoulaglaryň heniz hem goýberilmeýändigi habar berilýär. Munuň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş berilmeýär.

Siziň pikiriňizçe munuň nähili sebäpleri bolup biler?

XS
SM
MD
LG