Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Seripulda harby operasiýalar geçirilýär


Owgan güýçleri.

Owganystanyň demirgazyk welaýatynda söweşijilere garşy harby operasiýalar geçirilip başlandy. Seripul welaýatynyň häkimi Zahir Wahdatyň aýtmagyna görä, söweşijiler welaýatyň ençeme obasyny basyp alypdyr.

Seripul welaýat polisiýasynyň başlygy Abdulkaýum Bakyzoý Seýýat etrabyndaky çaknyşyklarda dokuz söweşijiniň öldürilendigini we 56 sanysynyň ýaralanandygyny aýtdy.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG