Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çilimiň satuwdan aýrylmagyna nähili garaýarsyňyz?


Çilim.

Aşgabadyň dükanlarynda çilim dolulygyna satuwdan aýryldy. Siz muňa nähili garaýarsyňyz?

XS
SM
MD
LG