Sepleriň elýeterliligi

Aşgabat: Welaýat ulaglarynyň salynmazlygy nähili täsir etdi?


Türkmenistan

Türkmenistanda welaýatlardan gelýän awtoulaglaryň paýtagta goýberilmezligi siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirýär?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG