Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Globallaşmak: Türkmen aýdymçylary we aýdymlar


Aýdym aýdýan türkmen oglany.

Aýdylşyna görä, barha globallaşýan dünýäde aragatnaşyk serişdeleriniň adamzada hödürleýän ýeňillikleri bilen halklaryň birek-biregine edýän täsiri hem güýçlenýär.

Eýse, globallaşmagyň täsiri dünýä türkmenleriniň aýdymçylarynyň we aýdymlarynyň arasynda nähili duýulýar? Dünýä türkmenleriniň aýdymçylary globallaşmagyň döredýän mümkinçiliklerinden näderejede peýdalanýarlar ýa-da peýdalanmaly?

Azatlyk radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda dünýä türkmenleriniň aýdymçylarynyň ýagdaýyna globallaşmak nukdaýnazaryndan garaýar.

Bu temadaky gepleşige öz goşandyny goşmak isleýänler hat@azatradio.org ýa-da metbugat@gmail.com elektronik hat salgylarynyň üsti bilen aragatnaşyga geçip biler. Teswirleriňizi bolsa aşakdaky foruma ýazyp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG