Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rohani ABŞ bilen gatnaşyk has gowy bolmalydy diýdi


Eýranyň prezidenti Hassan Rohani, metbugat-konferensiýasynda, Rim, 27-nji ýanwar, 2016

Eýranyň prezidenti Hassan Rohani öz ýurdunyň ABŞ bilen gatnaşyklarynyň has gowy bolmalydygyny, emma Waşingtonyň Tähran bilen gatnaşygyny “duşmançylyga” öwürendigini aýtdy.

“Eýranyň we ABŞ-nyň dostlukly gatnaşykda bolmagy mümkindi. Emma munuň açary Tähranyň edilnde däl-de Waşingtonyň elindedi” diýip Rohani 27-nji ýanwarda Rimde metbugat-konferensiýasynda eden çykyşynda aýtdy.

Rohani Italiýa edýän saparyndan soň 27-nji ýanwarda Fransiýa barar.
Eýranyň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen geçen ýylda baglaşan ylalaşygynyň esasynda 16-nji ýanwarda halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagyndan soň daşary ýurt maýa goýumlaryny gözleýär.

Rohaniniň bu sapary Eýranyň prezidentiniň 20 ýylyň dowamynda Ýewropa edýän ilkinji saparydyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG