Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Finlýandiýa we Orsýet serhedi berkiderler


Başpena gözleýänler Orsýetiň Finlýandiýa bilen serhedinden geçmek mümkinçiligine garaşýarlar, Salla, 23-nji ýanwar, 2016

Finlýandiýa we Orsýet özara serhedinde hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada ylalaşdylar. Serhetden Ýewropa Bileleşigine geçýän migrantlaryň sany gitdigiçe köpelýär.

Finlýandiýanyň içeri işler ministri Petteri Orpo bu barada 27-nji ýanwarda eden çykyşynda aýtdy.

Finlýandiýanyň we Orsýetiň arasyndaky 1340 kilometrlik serhet Ýewropa Bileleşiginiň syýahatçylyk üçin erkin Şengen giňişligine girelgedir. Emma Orpo bu meselä Finlýandiýanyň we Orsýetiň arasynda ikitaraplaýyn esasda çemeleşilýändigini belledi.

Geçen hepdede hökümet Moskwany pena gözläp ýurduň arktika serhetlerinden geçýänleriň köpelmegine rugsat bermekde tankyt edipdi, şeýle-de bosgunlar krizisinden Ýewropanyň umumy çykalga tapmagynyň zerurdygyny belläpdi.

Finlýandiýanyň serhet gözegçileriniň maglumatyna görä, şu aýda Orsýetden Finlýandiýa pena gözläp 400 çemesi adam geçipdir. Tutuş 2015-nji ýylda geçen bosgunlaryň sany 700 adam çemesi bolupdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG